Flower of life tekenen: positief symbool!

De Flower of Life is een zeer positief symbool.

De Flower of Life is een symbool voor creatie, voor schepping.De flower of life bevat alle geometrische vormen.

Onderstaande video geeft heel helder weer hoe je stap voor stap op een eenvoudige manier met behulp van een passer zelf een Flower of Life kunt tekenen.

Feng Shui Tip: Plaats een afbeelding van een Flower of Life in je huis, deze zal de positieve energie in je huis versterken.

Om een flower of life te tekenen, begin je met een cirkel in het midden van je blad te tekenen, dit is ook het midden van je levensbloem. Voor de maat van deze cirkel moet je er rekening mee houden dat de totale levensbloem ongeveer drie keer zo groot wordt.

Alle cirkels hierna hebben dezelfde straal. Trek een lijn op je blad en plaats de punt van je passer op een willekeurig punt van deze lijn en trek een cirkel. Ga door met cirkels trekken, steeds vanuit een snijpunt van twee cirkels totdat de eerste “bloem” ontstaat. Volg de video.

In principe kun je eindeloos doorgaan en is de levensbloem een oneindig figuur. Meestal is hij drie ringen groot. Gum de resten van de cirkels uit en maak de buitenste ring af vanuit de snijpunten van de cirkels van de vierde ring. Maak de levensbloem af door er nog twee grote cirkels omheen te trekken.

Tip: Gebruik een passer die je “vast” kunt zetten, zodat hij niet verschuift en alle cirkels precies even groot blijven.

Natuurlijk kun je hem zo mooi maken als je wilt, er zijn heel veel varianten mogelijk. Geef je eigen Flower of Life een persoonlijke invulling.

Het tekenen van een levensbloem is lekker rustig en meditatief om te doen. Het vereist enige concentratie en oefening om je levensbloem “perfect” te krijgen.

 

inkomende zoekopdrachten

Feng Shui Tips: Slaapkamer inrichten.

Feng Shui Tips: Slaapkamer inrichten.

Hier volgen een aantal tips om je slaapkamer goed in te richten. In Feng Shui gaat het over energie dus met goed bedoel ik dan met de juiste energie om een goede nachtrust te hebben.

slaapkamer

Een van de belangrijkste zaken om je slaapkamer Feng Shui in te richten is het hoofdeinde. Zorg ervoor dat het hoofdeinde van je bed in de voor jou goede richting staat, dit kun je laten berekenen door een Feng Shui Consultant.

Het beste is het als er een hoofdeinde aan je bed zit dat boven je matras uitkomt en van hout of een zacht materiaal is gemaakt. Het beste is beide, hout dat kracht en bescherming geeft en door te bekleden met textiel wordt het hout door de zachtheid van de bekleding in balans gebracht.

Let op welke symbolen in je slaapkamer aanwezig zijn, te heftige afbeeldingen kunnen je nachtrust verstoren. Dit heb ik meegemaakt met een klant die niet goed sliep en jungle behang in de slaapkamer op de wand had.

Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht in de slaapkamer. Zet het raam open, dit zorgt ervoor dat de frisse lucht kan circuleren.

Pas op met stroom. Elektriciteit te dicht bij je hoofd als je slaapt geeft te veel elektrosmog. Als je slaapt lig je meestal 8 uur te rusten. Je lichaam is juist dan gevoelig hiervoor. Dus plaats een lamp ver genoeg van je hoofd en gebruik een wekker die op batterijen werkt in plaats van een elektrische wekker. Pas ook op met elektrische leidingen die achter je bed lopen. Dit is vaak een van de redenen waarom je in een hotelbed niet zo goed slaapt. In een hotel lopen meestal kabels achter het hoofdeinde.

Pas op met spiegels in de slaapkamer, niet direct op het bed gericht en zeker niet aan het plafond.

Slaap niet recht onder een balk.

Laat je voeten niet direct naar de deur wijzen.

Zet het hoofdeinde van het bed niet recht onder een raam.

slaapkamer

Houd de slaapkamer eenvoudig, te veel prikkels kunnen je ook weerhouden van een goede nachtrust.

Neem gerust contact met me op als je meer wilt weten over het inrichten van de slaapkamer of als je wilt weten wat voor jou de meest gunstige windrichting is om met je hoofd te liggen als je slaapt.

inkomende zoekopdrachten

Huis kopen, let op de vorm van het perceel!

Huis kopen, let op de vorm van het perceel!

HET PERCEEL
Er zijn een paar dingen om over na te denken wanneer we een perceel evalueren. Dit zijn: de “energie” van het perceel, de vorm, het profiel en de locatie van het perceel.
De “Energie” van het perceel

Het perceel waarop uw huis staat zou “Chi” oftewel “vitale levens – energie” moeten hebben dat het leven ondersteunt. Deze energie manifesteert zich in de flora en fauna van het perceel. Een perceel dat overvloed aan leven heeft, zoals vogels, eekhoorns en ook een weelderige groene vegetatie heeft duidt op sterke “chi”.

Schaarse vegetatie of vegetatie met geelachtige tinten duidt op een perceel met onvoldoende “chi”. Vermijdt droge, rotsachtige of zanderige percelen. Deze duiden op afwezigheid van “chi”.

De vorm van het perceel

Een vierkant of een rechthoekig perceel is ideaal. Voor een rechthoekig perceel zou de verhouding tussen lengte en breedte niet meer mogen  zijn dan 2,5 : 1. Dit is geen vaste regel, maar het is wel algemeen geaccepteerd binnen Feng Shui dat een minder extreme verhouding beter is.

Vreemde vormen, zoals een trapezium, een ruit of andere onregelmatige vormen zijn niet Feng Shui vriendelijk.

L-vormige of U-vormige percelen zijn ook ongunstig. Het ergste is een driehoekig perceel. Ook moet u percelen vermijden waarvan een duidelijke hoek ontbreekt.

  

Het profiel van het perceel

Het perceel waarop het huis staat is ideaal wanneer het hoger is aan de achterzijde en een beetje lager aan de voorkant. Vermijd een perceel dat aan de voorkant hoger is en aan de achterkant lager. Deze vorm is erg ongunstig.

Het gebied aan de voorkant van het huis is het meest ideaal wanneer daar een grote open ruimte is zoals een grasveld of een vijver. Daar kan de “Chi” zich verzamelen en de bewoners van het huis kunnen er hun voordeel mee doen.

Wil je het hele E-book gratis downloaden? Vul dan je naam en email adres in hieronder:

inkomende zoekopdrachten

Feng Shui Tips: De voordeur trekt positieve energie aan.

Feng Shui Tips: Een aantrekkelijke ingang tot je huis of tot je kantoor of winkel of tot elk ander gebouw trekt goede, positieve “Chi” of levensenergie aan.

Als de voordeur aantrekkelijk is zal deze de “Chi” aanmoedigen om naar binnen te komen.

Het is belangrijk dat de voordeur of de ingang duidelijk te vinden is. Als je voor een gebouw staat moet in één blik duidelijk zijn: “dit is de ingang”.  Als de ingang naar een gebouw voor een bezoeker al moeilijk te vinden is, dan zal hij ook weinig “Chi” aantrekken.

Als je het zodanig kunt organiseren dat de voordeur van je huis in de voor jou meest gunstige richting is geplaatst, dan zal dit helpen om welvaart, liefde en geluk aan te trekken.

Alle energie of “Chi” komt in een huis of in een gebouw door de voordeur naar binnen. Daarom is het belangrijk dat de voordeur vrij is van obstakels zodat hij gemakkelijk zonder problemen open kan. Ook buiten is het belangrijk dat er geen obstakels zijn die de ingang belemmeren.

(In het E-book dat op deze website gratis is te downloaden vind je hierover meer informatie)

Feng Shui Tips

Pas op dat de voordeur niet beschadigd is of klemt. Een voordeur die moeilijk open gaat is niet goed, dit is geen goede energie om het huis binnen te komen. De maat van de voordeur moet in een juiste verhouding zijn met het huis, niet te klein en ook niet te groot. De voordeur moet groter  zijn dan de achterdeur, anders komt er minder energie binnen dan er uit gaat.

Pas ook op dat niet direct tegenover de voordeur de deur naar het toilet is en pas op dat de voordeur en de achterdeur niet direct tegenover elkaar liggen want dan gaat de “Chi” te snel het huis weer uit. Als dit zo is kun je er wat tussen plaatsen.

Zorg dat er voldoende ruimte is na de voordeur, geen dichte muur direct achter de voordeur. En erg belangrijk: Plaats geen spiegel tegenover de voordeur, de “Chi” die binnenkomt wordt dan meteen weer teruggekaatst.

Als je vragen hebt of problemen met de voordeur of met de ingang, stel je vraag op de contactpagina.

Ook vind je meer informatie in het op deze website gratis te downloaden E-book.

inkomende zoekopdrachten

Welvaart symbool in Feng Shui.

In Feng Shui is de plaats in je huis om een welvaart symbool te plaatsen het Zuidoosten.

Dit is de kompas richting die in de BaGua staat voor Rijkdom en welvaart.

Het Element dat hoort bij het Zuidoosten en bij het levensgebied Rijkdom, welvaart is HOUT.

Planten met ronde bladeren, symbool voor munten, zijn een goed symbool om in de Welvaart- of Rijkdomhoek van je huis te plaatsen. Dit kan ook in de Zuidoost hoek in je woonkamer of in een andere kamer. (Beter niet in de slaapkamer.)

welvaart plant

Afbeelding Crassula, ook wel Money-plant genoemd.

Een goed symbool om welvaart te voeden is een aquarium met goudvissen. Volgens de vijf elementen wordt het element hout gevoed door het element water. Neem acht of negen goudvissen. (Er wordt gezegd dat het niet erg is als de goudvissen doodgaan, er wordt aangenomen dat de vissen dan het ongeluk dat voor iemand uit het huis bedoeld was, op zich hebben genomen). De plaats voor een aquarium met goudvissen is in de woonkamer! Plaats een aquarium niet in een slaapkamer, niet in een toilet en niet in de keuken!

welvaart symbool Feng Shui

Afbeelding aquarium met goudvissen.

 Chinese munten gebruiken voor welvaart:

Hang drie Chinese munten, met vierkante gaten in het midden, aan de deurkruk aan de binnenzijde van de voordeur. De drie munten worden met een rood lint of met een rode draad aan elkaar gebonden. De rode draad activeert de energie van de munten.

welvaart symbool Feng Shui    welvaart symbool Feng Shui

Afbeelding Chinese munten.

Overdrijf niet door aan alle deuren munten te hangen. Hang nooit munten aan de achterdeur, omdat deze ook de energetische uitgang van je huis symboliseert. Je geld zou dan juist wegstromen in plaats van naar je toe. Gebruik dit uitsluitend bij de voordeur van je huis, daar stroomt de energie je huis in. Als je voordeur in het Westen of in het Noordwesten is, werkt deze tip nog krachtiger omdat munten van metaal zijn en het element metaal bij deze twee windrichtingen hoort.

Chinese munten zijn onder andere verkrijgbaar in deze webwinkel.

inkomende zoekopdrachten

Levensbloem, flower of life, een krachtig positief symbool.

Bijna iedereen kent de levensbloem, de flower of life.

Beginnend vanuit één cirkel, daarna verder geconstrueerd door steeds weer cirkels te trekken vanuit een punt op de cirkel ontstaat een geometrisch patroon dat er uit ziet als een gestileerde bloem, de levensbloem of “flower of life”genoemd.

De “Bloem des Levens” geldt als een van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige geometrie. Ze is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum. In veel wereldbeschavingen is deze “Bloem des Levens” bekend; ze wordt voornamelijk toegepast voor vitaliseren en stabiliseren van voedingsmiddelen. De vorm- en symboolkracht wordt overgedragen en gaat resoneren in vloeistoffen.

Een voorbeeld van een product dat gebruik maakt van de kracht van de levensbloem is de karaf ALADDIN. Op de bodem van deze karaf staat het symbool van de levensbloem in goud afgebeeld.

Normaal leidingwater is door de overmatig hoge leidingdruk en door het stromen in dezelfde leidingen verzwakt. Slechts drie minuten in de Alladin karaf is voldoende om verzwakt leidingwater op te waarderen. De onderzoeksresultaten komen uit het Laboratorium E.F. Braun CH3628 in Uttigen, Zwitserland.

De TC karaf Aladdin is de basisversie in een serie van diverse ontwerpen, kleuren, symboliek en tekst. Ze bevorderen een verantwoorde erkenning van de eigen capaciteiten en mogelijkheden. De trapsgewijze opzet van zes opeenvolgende secties, met het volume van elke sectie die overeenkomt met een van de eerste zes nummers van de universele Fibonacci-reeks, die in een lijn ligt met de geometrie die overal in de natuur te vinden is. Gerevitaliseerd water toont een zeszijdige kristallijne structuur die overeenkomt met een verhoogde mate van energie en levenskracht. De holte-resonantie van de Alladin karaf komt overeen met de geluidsfrequentie van de toon F. Deze frequentie is de informatiedrager van een verticale energiestroom, vergelijkbaar met de energieke bewegingen in bomen.

Hieronder een afbeelding van de karaf:

 

inkomende zoekopdrachten