De vijf elementen in Feng Shui: Een heldere uitleg over hoe de vijf elementen elkaar beïnvloeden.

“De vijf elementen” in Feng Shui is een van de belangrijkste fundamenten waarop Feng Shui is gebouwd. De vijf elementen schrijven voor op welke manier objecten, kleuren en meubels precies zouden moeten worden verdeeld en worden geplaatst in ons huis om het soort energie dat we wensen aan te trekken.

Geluk in Welvaart, liefde, familie, carrière, gezondheid, roem, kinderen en opleiding kan worden bereikt door op de juiste manier gebruik te maken van de vijf elementen in uw huis. Het is een concept dat volledig begrepen moet worden om te kunnen profiteren van de werking ervan. Elk element heeft specifieke kleuren, vormen en een gebied in uw huis dat in relatie staat tot een bepaald element. Hierover later meer, eerst een en ander over goed en slecht gebruik van de elementen in uw huis.

Er zijn drie verschillende cyclussen: er is een Voedende Cyclus, er is een Onttrekkende Cyclus en er is een Destructieve Cyclus.

De Voedende Cyclus

De vijf elementen in Feng Shui, water – hout – vuur – aarde – metaal, kunnen worden gerangschikt in een cirkel waarin elk element in staat is om het volgende element in de cyclus te creëren en te voeden. Door gebruik te maken van de juiste plaatsen, de juiste objecten en de juiste richtingen kunt u optimaal profijt hebben van de relatie tussen de vijf elementen. Zo kan het ene element het andere element ondersteunen of helpen om meer energie te brengen in het levensgebied waarin het geplaatst is.

De voedende Cyclus is als volgt:

Water voedt hout, doordat een boom water krijgt groeit hij en ontstaat er hout.

Hout voedt vuur, als hout verbrandt ontstaat er vuur.

Vuur voedt aarde, als het vuur gedoofd is ontstaat er as.

Aarde voedt metaal, als aarde langdurig dicht opeen gedrukt wordt ontstaan metalen.

Metaal voedt water, als metaal smelt wordt het vloeibaar net zoals water.

 

Een voorbeeld:

Van alle Feng Shui elementen is water het sterkste symbool om uw Welvaart energie te voeden en te activeren. De locatie van Welvaart of Rijkdom is in het Zuidoosten van uw huis of van de betreffende ruimte.

Omdat het element van het zuidoosten hout is, wordt dit gevoed door water.

Beelden, kleuren of objecten die gerelateerd zijn aan water kunnen in het gebied van Welvaart worden geplaatst om dit gebied meer energie te geven en er daardoor meer profijt van te hebben.

Ook alle kleuren, vormen, objecten die horen bij het element hout zijn natuurlijk goed om in dit gebied te gebruiken.

De Reducerende of Onttrekkende Cyclus

Als de bovengenoemde cirkel in de tegengestelde richting draait dan onttrekt het ene element energie aan het andere. Als een gebied teveel energie heeft kan deze worden gereduceerd door het opvolgende element te gebruiken.

Bijvoorbeeld: Vuur reduceert de energie van hout, aarde reduceert de energie van vuur, metaal reduceert de energie van aarde, water reduceert de energie van metaal en hout reduceert de energie van water.

De destructieve Cyclus

Als in een gebied een destructieve relatie van twee elementen is, dat kan dit een negatief effect hebben op uw goede intenties voor dat betreffende gebied. Onbewust hebben mensen vaak conflicterende elementen in het verkeerde gebied en dit kan de reden zijn waarom bijvoorbeeld hun welvaart, carrière of een ander levensgebied niet goed loopt.

De Destructieve Cyclus is als volgt:

Water vernietigt (blust) vuur.

Hout vernietigt aarde.

Vuur vernietigt (smelt) metaal.

Aarde vernietigt water.

Metaal vernietigt hout.

Zoals in het voorbeeld hierboven is het element van het gebied welvaart hout. Metaal vernietigt hout en dus hebben kleuren en objecten die gerelateerd zijn aan metaal een negatief effect op uw welvaartsgebied. Metaal vernietigt de positieve effecten van het element hout, en dus ook uw welvaart.

 

 

inkomende zoekopdrachten